top of page
pigmenter.png

Titanhvid.

kaolin.png

Kaolin, også kendt som porcelænsler eller kinaclay, er en type naturligt forekommende ler, der primært består af mineralet kaolinit.

Kaolinit er et vandholdigt aluminiumsilikat, som dannes ved kemisk forvitring af feldspat og andre aluminium-holdige mineraler. Kaolin udvindes kommercielt i store dele af verden, herunder Kina, Brasilien, Australien og USA.

I Danmark findes forekomster af kaolinler på Bornholm, men det udvindes ikke kommercielt her.

Kaolin har nogle unikke egenskaber, der gør det velegnet til keramik og porcelænsproduktion. Det er meget refraktært (kan tåle høje temperaturer uden at smelte eller nedbrydes), har hvid farve når det brændes og er let at forme. Desuden har det en fin kornstørrelse og er kemisk inaktivt.

Udover porcelænsfremstilling bruges kaolin til papirproduktion som fyldstof, i kosmetik, som tilsætningsstof i maling samt i medicinal- og farmaceutiske produkter.

 

I maling fungerer det både som fyldstof og for at regulere viskositet. Kaolin har dog ringe dækkeevne i oliebaserede malinger. I vandbaserede malinger som limfarver fungerer det derimod godt.

 

bottom of page