top of page
pigmenter.png

Zinkhvid.

Zinkhvid.png

Farvepigmenter: Zinkhvidt.

Zinkhvidt er et populært hvidt farvepigment, der stadig bruges i store mængder. Det fremstilles ved at forbrænde zink, hvor zinken reagerer med ilt fra luften og danner zinkoxid. Dette ledes derefter ind i kølede murede kamre, hvor det afkøles og afsættes. En blanding af zinkoxid og uforbrændt zink, kaldet Zinkgrå, afsætter sig nær ovnen. Kvaliteten af det færdige produkt afhænger af zinkens renhed. Zinkhvidt er et rent pulverne, der indeholder 98-99% zinkoxid. Det har en smuk hvid farve, god dækkeevne og kræver normalt tre strøg med oliefarve for at dække helt. Det er ikke giftigt, men absorberer kulilte og fugtighed fra luften, hvilket kan påvirke dækkeevnen, så det bør opbevares tæt lukket. Det kan genoprettes ved opvarmning.

For at rive zinkhvidt kræves 22-25% olie. Når det blandes kemisk med linolie og fernis, dannes zinksablen, der er meget vejrbestandig og ikke fælder farve over tid. Dog kan det med tiden blive hårdt, og hvis underlaget bevæger sig på grund af temperaturændringer og fugt, kan farven revne og skalle af. Zinkhvidt kan bruges i forskellige maleteknikker og kan blandes med andre holdbare farvepigmenter uden problem. Det påvirkes ikke af svovlbrinte og kan derfor blandes med svovlholdige farvestoffer uden risiko.

 

bottom of page