top of page
april 13, 2019april 13, 2019_Maler Haves_Gyldenholm Gods_079-73FB.jpg

Generelt råt træværk

april%2013%2C%202019april%2013%2C%202019_Maler%20Haves_Gyldenholm%20Gods_079-73FB_edited.j

1. Klargøring.

En grundig afstøvning, især i hjørner og sprækker, er afgørende for at fjerne støv og savsmuld fra maskinbehandling. Dette forebygger unødigt ekstra arbejde ved efterfølgende spartling og slibning. Ved flossede eller dårligt forarbejdede overflader anbefales en grundig slibning med sandpapir inden videre grundbehandling. Essentiel forberedelse sparer tid og kræfter senere i processen.

2. Knastlak.

Påfør tre tynde lag knastlak med 30 timers mellemrum på knaster for at forsegle effektivt. Undgå tykke lag, da det øger risiko for synlighed gennem malingslag. Foretag en let slibning med fint sandpapir mellem lag for vedhæftning uden at fjerne lak. Korrekt påføring og forberedelse sikrer usynlig knastforsegling og forhindrer problemer med gennemsivning.

3. Spartling.

Udfør pletspartling 1-2 gange efter knastlak for at udjævne overfladen. Luk større huller med egnet kit før videre behandling. Hvert spartellag skrabes for minimalt slutresultat. Gentagne tynde lag er at foretrække frem for omfattende slibning. Grundig forberedelse med udfyldning og pletvis udjævning sikrer ensartet overflade og forebygger unødvendig slibning.

4. Slibning.

Efter 24 timers hærdning slibes pletspartlede områder med sandpapir, korn 150-180, for at udjævne overfladen. Følg med lukkede øjne over overgangen mellem behandlede og ubehandlede områder for at sikre ensartethed. Føles fordybninger eller højdeforskelle kræves yderligere slibning eller spartling. I denne fase er følesansen mere pålidelig end synet til at vurdere jævnhed. Målet er en helt glat overflade uden spor efter spartling til den videre behandling.

5. rengøring.

Efter slibning og før næste behandling er det afgørende at foretage en grundig støvsugning for at fjerne sliberester. Dette minimerer risikoen for unødvendig ekstra slibning mellem lagene grundet støvansamlinger og sikrer derved et glattere slutresultat. Effektiv fjernelse af slibestøv er essentielt for korrekt forberedelse før næste trin.

6. Olie grunding.

Grund med enten koldpresset linolie eller krystalfernis. Krystalfernis kræver aftørring efter 30-45 minutter for at undgå klistrende overflade, mens koldpresset linolie skal aftørres efter 2-3 timers tørretid af samme årsag. Koldpresset giver dybere indtrængning, krystalfernis hurtigere viderebehandling. Koldpresset linolie kræver 3-6 dages yderligere tørretid før næste trin. Omhyggelig aftørring er afgørende uanset valg af grunding for at sikre korrekt vedhæftning og undgå ekstra behandling.

7. hæfte grunding.

Efter let slibning med korn 150-180 støvsuges grundigt og tørres af med en fedtklud for at sikre en ren overflade. Dette er vigtigt for slutresultatet. Til hæftegrunder vælges en mager, lysere farve end den endelige, hvis den er mørk, da meget mættede farver bliver for fedtede og vanskelige at slibe i senere. Tilsæt ekstra zink og lidt lak til grunderen for optimal vedhæftning og slibeegenskaber. Selvom det er fristende, bør slutfarven undgås som grunder, hvis det er mørke, kraftige farver da den så vil være for blød at arbejde videre med. Grundig forberedelse og korrekt, afstemt grunding er afgørende for et flot resultat.

8. Små rep.

Efter tørring inspiceres overfladerne for behov for yderligere spartling, kitning etc. I givet fald udbedres dette efter slibning/afvaskning og efterbehandles med samme hæftegrunder for at sikre ensartet vedhæftning. Pletbehandling med oprindelig grunder på nyligt udbedrede områder er vigtig efter ekstra arbejde for at bibeholde overfladens integritet.

9. Første gang linoliemaling.

Efter let slibning med korn 180, grundig støvsugning og aftørring, påføres første lag halvfed linoliemaling. Mal jævnt og ultratyndt ud i flere strygninger, selvom det føles tilstrækkeligt - hellere et ekstra strøg for at sikre et ensartet tyndt lag. Det er afgørende at malingen fordeles ens over hele overfladen, uden tykkere områder. Gentagne tynde strygninger er langt at foretrække fremfor tyk påføring, som risikerer ujævnheder. Ved at male ensartet og -tyndt opnås det smukkeste resultat.

10. Anden og tredje gang linoliemaling.

Efter tørring af første omgang linoliemaling, påføres 1-2 lag mere af den valgte farve. Mellem hvert lag udføres let slibning, grundig støvsugning og aftørring med en fedtklud. Linoliemalingen påføres igen ved at stryge ultratyndt og jævnt ud i flere omgange, selvom det føles tilstrækkeligt. Gentag tynde strygninger for at opnå ensartet fordeling uden tykkere områder. Korrekt mellem behandling og omhyggelig påføring af ekstra lag som beskrevet er afgørende for det bedste slutresultat.

God arbejdslyst!

Her er de essentielle huskepunkter, klar til at gemme på din telefon eller som en downloadbar huskeliste:

  1. Klargøring: Grundig afstøvning, især i hjørner og sprækker. Slib flossede/fladede steder før grunding.

  2. Knastlak: Påfør 3 tynde lag med 30 timers mellemrum. Let slibning mellem lag.

  3. Spartling: Pletspartle efter knastlak 1-2 gange. Luk større huller med kit.

  4. Slibning: Slib pletspartlede områder efter hærdning. Brug korn 150-180.

  5. Rengøring: Støvsug grundigt og aftør med en fedtklud før næste trin.

  6. Olie grunding: Vælg koldpresset linolie eller krystalfernis. Aftør overfladen efter angivet tid.

  7. Hæftegrunder: Anvend lys hæftegrunder og tilføj ekstra zink og lidt lak. Slib og støvsug før påføring.

  8. Små rep: Inspektion og udbedring med samme hæftegrunder efter behov.

  9. Første gang linoliemaling: Påfør første lag halvfed linoliemaling tyndt og jævnt.

  10. Anden og tredje gang linoliemaling: Påfør yderligere 1-2 lag efter tørring. Gentag tynde strygninger for ensartethed.

Gem denne liste for en strømlinet og fejlfri arbejdsproces. God arbejdslyst!

bottom of page