top of page
pigmenter.png

U-organiske pigmenter

u og organiske pigmenter.png

Uorganiske pigmenter.

 • De mest almindelige naturlige uorganiske pigmenter kaldes jordfarver. Det inkluderer farvestoffer som italiensk rød, okker, umbra og grønjord.

 • Størstedelen af uorganiske pigmenter fremstilles dog kunstigt, fx blyhvidt, zinkhvidt, jernoxid og kromholdige pigmenter.

 • Uorganiske pigmenter er modstandsdygtige over for fortyndede syrer og baser.

 • De er uløselige i de fleste bindemidler og opløsningsmidler.

 • Uorganiske pigmenter er typisk ildfaste eller tåler at blive opvarmet til høje temperaturer uden at blive ødelagt.

 • De er dog mere følsomme over for lys og luft end organiske pigmenter over tid.

 • Uorganiske pigmenter bruges især pga. deres klare, kraftige farver selvom de ikke er helt så holdbare.

 • De vigtigste uorganiske pigmenter findes i form af lakfarver.

Organiske pigmenter.

 • Organiske pigmenter fremstilles kunstigt i laboratorier ved hjælp af kemiske processer. De erstatter efterhånden naturlige farvestoffer fra plante- og dyverigerne, som tidligere blev brugt.

 • De kunstige organiske pigmenter fremstilles ved destillation af forskellige tjærestoffer som benzol, naftalin og antracen. Deraf navnet "tjærefarvestoffer".

 • Tjærefarvestofferne bruges på to måder:

 1. Som farvelakker - Det er salte af organiske farvestoffer blandet med uorganiske "substrater" som aluminiumhydrat, kridt mv. Farvelakkerne fås i mange farvenuancer.

 2. Som pigmentfarver - Selvstændige uopløselige farvestoffer der ikke behøver omdannes til farvelak. Pigmentfarverne blandes med fyldstoffer.

 • Organiske pigmenter er generelt mindre holdbare end uorganiske pigmenter. De har nogle ulemper:

 • Nedbrydes ved opvarmning

 • Ringere bestandighed overfor lys, olie, vand og kalk

 • Pigmenterne opdeles efter deres farvetone i røde, gule, blå mv. for at skabe overblik.

 

bottom of page